منو اصلی
اعضاء هیأت علمی

 

مدیریت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش

مرتبه علمی

نوع همکاری

ملاحظات

1

ایمان عباسی

مهندسی صنایع

مربی

تمام وقت

 

2

علی رضاییان

مدیریت بازرگانی

مربی

تمام وقت

 

3

رحمان بهمنی

مهندسی صنایع

مربي

تمام وقت

قرارداد داخلي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
iauahvaz.ac.ir